Bệnh viện tỉnh lần đầu phẫu thuật thành công ca u màng não

Ca phẫu thuật dưới kính hiển vi kéo dài 3 giờ đã lấy trọn khối u màng não. Ca mổ được các bác sĩ...

manager
error: Content is protected !!