Ngày đầu tiên đi học cắt tóc, anh chủ mới chỉ cho cách sấy thôi mà không tập trung được

Ngày đầu tiên đi học cắt tóc, anh chủ mới chỉ cho cách sấy thôi mà không tập trung được

Nghề nào cũng có cái khổ các bác ạ, làm  thợ xây thì bán sức để đổi lấy đồng tiền, làm nhân viên văn phòng thì bị trí lại còn lương thấp. Em mới ra trường nên cũng chẳng có công việc ổn định. Quyết định đi làm ở quán cắt tóc

Quán này của ông anh em nên cũng nhiệt tình chỉ bảo lắm vì mới học nên chưa được cắt, hôm nay là buổi đầu tiên nên hướng dẫn sấy tóc. Ai ngờ gặp đúng em thế này thì tập trung sao được

lần đầu đi học nghề mà áp lực quá
Em chỉ đứng nhìn cách ông anh dạy thôi mà hoa hết cả mắt
Không biết có được chữ nào vào đầu không
Nhưng thấy thôi là đau mắt lắm rồi

Đúng là cái nghề, cái nghiệp các bác ạ

Share Long.D

error: Content is protected !!